Luft/luftvärmepumpar:

Med en låg kostnad och hög energibesparing så är luft/luftvärmepumpen den värmepump som säljs mest i Sverige. Den är en bra investering som ger snabb avkastning. Varje del tillförd el ger omkring fyra till fem gånger mer värme tillbaks jämfört med ett direktverkande el-element. Den ger tack vara sin placering på väggen och inbyggda fläkt ett skönt och komfortabelt inomhusklimat i hela huset. Den ger även värme på golven till skillnad mot element som oftast värmer luft som hamnar uppe i taket där den inte gör någon större nytta. Och när det är alltför varmt inomhus på sommaren så kan den leverera skön svalka också.


Svinkallt AB monterar mestadels Innova och Panasonicvärmepumpar vilka har bra kvalitet och funktion men vi klarar av samtliga tillverkare både vid nyinstallation, reparation och service.

Normalt så ingår 5års garanti på värmepumpen och installationen.

Livslängden brukar ligga någonstans på 10-15år och normalt sätt så har den betalt sig själv efter ca: 4år.


Exempelinstallation på en Innova grundmodell är ca: 22.000kr med ROT-avdrag inkluderat allt installationsmatrial och arbete. 5års fullgaranti garanti.

Normalt brukar en installation hamna på 20.000kr - 35.000kr.

Berg/markvärmepumpar:

En bergvärmepump hämtar värme som finns lagrad i berggrunden och grundvattnet genom ett borrhål som oftast är 50-200meter djupt. Det gör att effekten hos en bra bergvärmepump inte är beroende av temperaturen i utomhusluften så som för luft/vatten eller luft/luft värmepumpar utan att den året runt får en stabil vätsketemperatur levererad från borrhålet. Detta alternativ är effektivast när det är som kallast ute då luftvärmepumparna då inte orkar med att uppta så mycket värme från utomhusluften. Bergvärme är en ganska stor investering jämfört med luftvärmepumparna men är i längden ett väldigt ekonomiskt och tillförlitligt alternativ.

Bergvärmepumpen tillgodoser både ekonomisk vattenburen värme till huset och varmvatten året runt.

Förr i tiden så var dimensioneringen av bergvärmepumpen väldigt viktig för ett gott resultat men med dagens varvtalsstyrda kompressorer så anpassar sig systemet väldigt mycket mer efter olika effektbehov.

Bergvärmepumpens livslängd är normalt 15-20år.

Svinkallt AB använder mest CTC's bergvärmepumpar tack vare deras bra kvalitet och funktioner, men vi klarar av samtliga tillverkare både vid nyinstallation, reparation och service.


Precis som med luft/vattenvärmepumpen så slår här valet av utrustning väldigt mycket för den totala kostnaden och så tillkommer även kostnaden för borrhålet.

Det finns även en lösning med markvärme och då grävs en flera hundra meter lång slang ner och tar upp värmen från kringliggande jord. Det kräver ett större område som går att gräva upp, till exempel en närliggande åker. Slangen måste befinna sig på ett kälfritt djup för att kunna ta upp värme hela vintern. Om det finns en sjö eller liknande nära huset så finns även möjlighet att sänka ner en liknande slang där men det kräver såklart att det inte blir bottenfruset på vintern.

ROT-avdraget kan användas för nyinstallation av bergvärme och vid utbyte av gammal bergvärmepump.

För en genomsnittlig villa så hamnar oftast totalpriset på omkring 120.000kr - 200.000kr.

Uppdelat på:

Bergvärmepumpen: 55.000kr - 100.000kr.

Borrning och indragning av brineslang från borrhålet: 30.000kr - 90.000kr.

Rördragning och installationskostnad: 10.000kr - 30.000kr.


Luft/vattenvärmepumpar:

En luft/vattenvärmepump utvinner värme från utomhusluften och klarar av att producera både värme och varmvatten. Systemet är optimalt för dig som värmer huset med vattenradiatorer. Med en luft/vattenvärmepump får du mer besparing än med en luft/luft då den även värmer det varmvatten som används i huset. Då det är som absolut kallast ute så kommer värmepumpen kämpa med att kunna utvinna tillräckligt mycket värme från utomhusluften men då finns det en eltillsats som hjälper till så att det aldrig kommer märkas på inomhuskomforten eller på mängden tillgängligt varmvatten.

Det finns versioner som har gas mellan inne och utomhusdelen vilket kräver mer kunnande och kylcertifiering vid installation men som är helt okänslig för frysning vid strömavbrott eller problem med cikulation.

Versionen som cirkulerar vatten mellan inom och utomhusdelen är enklare att installera men kan vid längre strömavbrott eller fel på cirkulationspumpar frysa ihop och eventuellt bli förstörda.

Svinkallt AB jobbar mest med CTC och Nibe när det gäller luft/vattenvärmepumpar men vi klarar av samtliga tillverkare både vid nyinstallation, reparation och service.

Som livslängd brukar man räkna på upp till 20år med ett eventuellt kompressorbyte under den tiden.


Här är priset för installationen väldigt beroende på vilken inom och utomhusdel som väljs och även hur lätt eller svår installationen av innedelen är mot befintligt radiator och varmvattensystem. 

I normalfall så hamnar en installation någonstans omkring 90.000kr - 160.000kr.

ROT-avdraget kan användas vid nyinstallation och utbyte av gammal värmepump.


Frånluftsvärmepumpar:

En frånluftsvärmepump tar energi från den varma inomhusluften och återvinner den innan den ventileras ut kall från huset. Energin skickas sedan tillbaka in i huset genom vattenburen radiator eller golvvärme.

Det är ett väldigt bra system som både ger bra ventilation och värmeekonomi, men huset måste vara konstruerat för det då det är väldigt besvärligt att få till all nödvändig ventilationsdragning i efterhand. 

Livslängden beräknas upp till 20år med eventuellt kompressorbyte på den tiden.

Här är det också viktigt att rengöra filtren till värmepumpen ordentligt och se till att använda filter av bra kvalitet.

Svinkallt AB arbetar mest med Nibe och Bosch när det gäller frånluftsvärmepumpar men vi klarar av samtliga tillverkare både vid nyinstallation, reparation och service.

Ett utbyte av värmepump brukar ligga på omkring 70.000kr-130.000kr.

Vid funderingar eller intresse för någon av Svinkallt AB's tjänster så är ni välkomna att höra av er så diskuterar vi fram bäst lösning för er.